Skautské středisko Lišák Neratovice

O nás

Junák – český skaut, středisko Lišák Neratovice, z. s. je podle organizační struktury Junáka tzv. základní organizační jednotkou, pod níž pak působí jednotlivé oddíly, kluby…

Nejvyšším orgánem střediska Lišák je sněm, který volí ostatní řídící orgány. Sněm se koná zpravidla jednou za 3 roky. Poslední volební sněm střediska Lišák se konal 15.října 2016.

Vrcholným řídícím orgánem mezi sněmy je Středisková rada složená ze členů volených sněmem, z vedoucích oddílů, jejich zástupců a případně jmenovaných činovníků. Středisková rada se schází přibližně jendou za dva měsíce. Zaštuťuje, koordinuje a hlavně podporuje činnost oddílů. Vedoucí střediska je statutárním orgánem základní  organizační jednotky. Kontrolním orgánem je revizní komise, jejíž členy volí sněm.

 • poslední příspěvek
  tohle by nemělo být vidět 1 tohle by nemělo být vidět 2 tohle by nemělo být vidět 3 tohle by nemělo být vidět 4
 • pokoj
  tohle by nemělo být vidět 1 tohle by nemělo být vidět 2 tohle by nemělo být vidět 3 tohle by nemělo být vidět 4
 • židlogril
  tohle by nemělo být vidět 1 tohle by nemělo být vidět 2 tohle by nemělo být vidět 3 tohle by nemělo být vidět 4

ODDÍL 1

ODDÍL 2

 • BODY

ODDÍL 3

ODDÍL 4

 • BODY

ODDÍL 5

 • BODY

ODDÍL 6

 • BODY

O NÁS

SLP 1

SLP 2

SLP 3

SLP 4