Rezervace – neveřejná

REZERVACE – tábořiště Alberta Harasov

V kalendáři vyklikejte všechny dny z požadovaného turnusu.

Nahrává se kalendář...
Powered by Booking Calendar
-
Dostupné
03
-
Rezervováno
03
-
Čekající

Ubytovací podmínky – update 1.9.2022

Provozní řád základny (od 1.7.22)

 1. Zapsat stav elektřiny PŘI ODJEZDU/PŘÍJEZDU: stav elektřiny zapsat do knížečky nebo na předávací protokol s
  datumem a názvem nájemníka, při odjezdu doplnit stav koncový pro původního nájemníka
 2. Elektřina a pojistná skřínka: nachází se v druhém pokoji po levici při příchodu do chaty, v šedé skříni. Hlavní jistič
  a podružné jištění je vpravo od elektroměru. Zákaz shazovat velký černý jistič (tzv. DEON) vlevo od elektroměru!
 3. Projděte chatu pro nepořádek: koberce vysajte, ukliďte vše na své místo, veškeré jídlo z lednice se musí odvézt,
  rovněž i všechny odpady.
 4. Jáma na organické zbytky: nachází se vzadu na konci louky cca 10m od ohniště (patří tam veškeré zbytky od
  zeleniny, vybalené potraviny, zbytky jídel. Musí se přikrývat deklem kvůli zvěři!!
 5. Odpady: poctivě třiďte plasty, kovy, papír, sklo, tuky. (vše najdete na Mělníku), zbylý odpad pytlujte a vyhazujte
  po předchozí domluvě na sběrném dvoře Mělník/Mšeno nebo si vyžádejte pytle v obci Vysoká na obecním
  úřadu.
 6. Umývárka v chatě: nic nezapojujte ani nevypojujte z elektrické zásuvky nad bojlerem. Expanzní nádoba dole pod
  bojlerem musí ukazovat tlak (ne nulu) jinak je něco špatně (pokud taková situace nastane a přetrvává delší dobu,
  volejte správce základny). UV lampa musí být v zásuvce, a musí ukazovat životnost (počet dní, nesmí být nula).
  Pokud je vypojená elektřina, tak se voda nedesinfikuje!! Z pumpy rovněž teče užitková voda (neprochází UV
  lampou).
 7. Venkovní umývárka: má svůj rezervoár, který se napouští kulovým ventilem umístěným mezi koryty v přímo
  vzadu v umývárce. Při napouštění se to musí hlídat, nesvěřujte dětem, mohli by to nechat puštěné a pak hrozí
  spálení čerpadla!
 8. Dřevo na venkovní otop: můžete brát ze svahu naproti chatě (volně ložené). Kácení souší nemáme povoleno, ale
  obecně platí, že volně ložená dřevina do průměru 8 cm se smí sbírat.
 9. Ohniště: jedno menší je u skály hned u chaty, druhé s větší plochou kolem je vzadu na konci louky (letos
  přemístěno, budeme ho do budoucna zkrášlovat), můžete si k němu přenést lavice.
 10. Matrace a stany: Matrace se můžou přenášet mezi chatou a stany. Naučte prosím děti šněrovat stany ať tam
  nemáme uzliky (pokud tam již za ty roky nejsou).
 11. Vybavení chaty: nářadí si můžete půjčovat bez omezení, ale vše vracejte na své místo. Nepalte a nepoužívejte na
  různé „vynálezy“ dřevo složené uvnitř chaty máme ho na rekonstrukci.
 12. Vnitřní prostory chaty: můžete používat dle libosti, zejména se zde nachází kuchyně.
 13. Vaření a plynové bomby: vaří se v kuchyni v chatě na plynu, plynové bomby si můžete přivézt svoje nebo použít
  naše, s tím, že pokud vám dojdou náplň si vyměňujete na vlastní náklady. Levnější bomby mají na benzínkách
  (TOMEGAS letos zdražil, zkuste objet více benzínek).
 14. Venkovní jídelna: nachází se pod pergolou, velmi vhodná k nejrůznější programům a konzumaci. Zde prosím
  připravte při odjezdu stoly a lavice (pivní sady) pro další běh. Ke svlažení je pod střechou instalováno mlžítko
  (instalováno 2022, pokud by protékalo, můžete zkusit domáčknout spoje nebo pootočit trysku), zapíná se pod
  venkovním dřezem malou páčkou na rozdvojce vody (bacha druhá vypíná vodu do zadních umývárek).
 15. Vztahy u rybníka: pokud možno se choďte koupat výhradně na zadní pláž. Kolem rybníka jezděte velmi pomalu
  (krokem). Snažte se omezit periodicitu výjezdů (max jeden ráno nebo večer, kdy je tam méně lidí). Hlavně o
  víkendech se snažte minimalizovat pohyb auty. Děti z autobusu nechte vystoupit před odbočkou na parkoviště
  (skrz něj se pak dá bezpečně projít před penzion a pak už dál po cestě k naší chatě). Hlavně se nepokoušejte
  zajíždět autobusem na parkoviště nebo k rybníku (nevytočil by se a ani neotočil, za to by se vytočil majitel
  penzionu). U rybníka nepořádejte žádné seance a ani rozcvičky (výslovná prosba majitele).
 16. Hlídání tábořiště: při odchodu z tábořiště zabezpečte chatu proti vniknutí. Při delší nepřítomnosti prosím nechte
  alespoň jednoho člověka hlídat tábořiště, aby nějaký vandal například nepoškodil stany nebo něco neukradl.

Další podmínky (ubytovací kapaity, ceny, možnosti využití základny, omezení atp.)